Western Esotericism: a brief history of secret knowledge

Kocku von Stuckrad, Nicholas Goodrick-Clarke (Vertaler)

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Plaats van productieLondon
UitgeverijEquinox Publishing Ltd.
Aantal pagina's167
ISBN van geprinte versie1845530330, 1845530349
StatusPublished - 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit