Western Esotericism: Towards an Integrative Model of Interpretation

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

55 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)78-97
Aantal pagina's20
TijdschriftReligion
Volume35
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2005

Citeer dit