Wetenschap en Samenleving: Naar een nieuw contract. Review-essay naar aanleiding van H. Nowotny, P. Scott, M. Gibbons (red), Re-Thinking Science. Knowledge and the Public in an Age of Uncertainty

J.A. Harbers

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)4 - 6
Aantal pagina's3
TijdschriftDe Academische Boekengids
StatusPublished - 2002

Citeer dit