Wetsvoorstel Straffen en beschermen: wordt het kind met het badwater weggegooid?

OnderzoeksoutputAcademic

61 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2020/13
Pagina's (van-tot)56-65
TijdschriftSancties
Volume2020
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2020

Citeer dit