Wat weten we over creativiteit van kinderen op de basisschool? Een theoretisch model en recent empirisch onderzoek

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageWhat do we know about creativity of primary school pupils? A theoretical model and overview of current empirical research.
Originele taal-2Dutch
TijdschriftCultuur+Educatie
Volume16
Nummer van het tijdschrift47
StatusPublished - 2017

Citeer dit