What epistemology would serve criminal law best in finding the truth about rape?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Artikelnummer2
Pagina's (van-tot)60-72
Aantal pagina's13
TijdschriftRecht en Methode in onderzoek en onderwijs
Volume2012
StatusPublished - 2012

Citeer dit