Wat is eigenlijk een drogreden?: Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Wijsgerige Argumentatietheorie vanwege de Stichting Groninger Universiteitsfonds bij de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen op 1 oktober 1996

Onderzoeksoutput: Inaugural speechPopular

2055 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageWhat Exactly is a Fallacy?: Inaugural Address Spoken on October 1st, 1996 When Accessing the Special Chair for Philosophical Theory of Argumentation Instituted, by the Groningen University Fund, in the Faculty of Philosophy
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijUniversiteitsdrukkerij Rijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's35
ISBN van geprinte versie90-367-0731-5
StatusPublished - 1997

Keywords

  • Redes (vorm);
  • Drogredenen
  • 08.33;

Citeer dit