What I Cannot Build I Cannot Understand: Transgressive Discourses in Life Sciences and Synthetic Biology

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)119-133
  Aantal pagina's15
  TijdschriftNumen
  Volume60
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2013

  Citeer dit