What lies beneath? How patterns in ecology and evolution inform us about underlying processes

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

1470 Downloads (Pure)

Samenvatting

In mijn thesis heb ik mij gefocused op het begrijpen van processen in ecologie en evolutie door te kijken naar patronen die worden veroorzaakt door deze processen, en door gebruik te maken van computer modellen om deze ptaronen te reproduceren.
Gebruik makend van de verdeling van soorteneigenschappen heb ik achterhaald dat de soortensamenstelling van bomen op de savanne en van cichliden voor het grootste deel afhankelijk zijn van willekeurige verspreiding. Daarnaast blijkt dat de specifieke manier van verspreiding ook van grote invloed is op de soortensamenstelling van het tropisch regenwoud.
Om fylogenien te mogen gebruiken om diversificatie analyse te kunnen doen, heb ik eerst geconstroleerd of het diversificatie model dat word gebruikt bij de reconstructive van een fylogenie van invloed is op latere diversificatie schattingen. Daarnaast heb ik verschillende statistieken die beschikbaar zijn voor Approximate Bayesian Computation (ABC) getest. Het blijkt dat het diversificatie model dat word gebruikt bij de reconstructie van een fylogenie niet van invloed is op latere schattingen, en het blijkt dat de huidige statistieken die worden gebruikt in ABC zeer slecht functioneren, en we hebben daarom een nieuwe statistiek geintroduceerd: de nLTT. Gebruikmakend van de nLTT hebben we vervolgens geprobeerd uit de fylogenie van cichliden uit het Tanganyika meer te achterhalen wat de impact is geweest van schommelingen in het waterniveau van het meer. Opvallend genoeg waren we niet in staat om hiervoor duidelijke aanwijzingen te vinden.
Concluderend vind ik dat computationele kracht meer en meer belangrijk word, en denk ik dat we nog maar aan het begin staan van een hele nieuwe tak van theoretische biologie.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Etienne, Rampal, Supervisor
Datum van toekenning27-mrt-2015
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7663-9
Elektronische ISBN's978-90-367-7662-2
StatusPublished - 2015

Citeer dit