What Roma nonadherence is likely and what drives it? Reply to Broz and Nunes

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)805-807
Aantal pagina's3
TijdschriftInternational Journal of Public Health
Volume64
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - jun-2019

Citeer dit