What the diabetes data in the FOURIER trial fail to show

Folkert H. van Bruggen, Hendrika J. Luijendijk*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)741-742
  Aantal pagina's2
  TijdschriftDiabetes obesity & metabolism
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - mrt-2019

  Citeer dit