What’s a caron between friends? A review article of Wilmsen (2014), with special focus on the etymology of modern Arabic ši

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)34-46
Aantal pagina's13
TijdschriftBibliotheca Orientalis
Volume72
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusPublished - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit