What's in a People? Social Facts, Individual Choice, and the European Union

Dimitry Kochenov

Onderzoeksoutput: ChapterAcademic

144 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
TitelDebating European Citizenship
RedacteurenRainer Bauböck
Plaats van productieCham
UitgeverijSpringer
Pagina's37-042
ISBN van elektronische versie978-3-319-89905-3
ISBN van geprinte versie978-3-319-89904-6
DOI's
StatusPublished - 2018

Publicatie series

Naam IMISCOE Research Series
UitgeverijSpringer
ISSN van geprinte versie2364-4087

Citeer dit