What's in store for last-mile logistics: Toekomstscenario's voor last-mile stadslogistiek in middelgrote Europese steden

OnderzoeksoutputProfessional

159 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit boekje zijn zes scenario's geformuleerd voor last mile logistiek in
het jaar 2035 waarbij is gefocust op drie thema’s: de mate van
samenwerking tussen logistieke stakeholders, de mate van
technologische innovatie en de rol van lokale overheden in het
vormgeven van de duurzame stadslogistiek.
Vertaalde titel van de bijdrageWhat's in store for last-mile logistics: Futures scenarios for last-mile logistics in mid-size European cities
Originele taal-2Dutch
UitgeverijULaaDS
Aantal pagina's17
StatusPublished - 2022

Citeer dit