WHEEL-I: development of a wheelchair propulsion laboratory

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)8-13
Aantal pagina's5
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde
Volume2019
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 30-apr-2019

Citeer dit