Rolstoelen: technologie, optimalisatie en individuele afstemming

Riemer Vegter*, Monique A M Berger, Sonja de Groot

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

1 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageWheelchairs: Technology, optimisation and individual tailoring
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)31-33
Aantal pagina's3
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde
Volume43
StatusPublished - sep-2021

Citeer dit