When Are Thought Experiments Poor Ones?

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  22 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)305 - 322
  Aantal pagina's18
  TijdschriftJournal for General Philosophy of Science
  Volume2
  DOI's
  StatusPublished - 2003

  Citeer dit