When gender equality initiatives risk doing more harm than good

Catherine Moughalian, Susanne Täuber*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

6 Citaten (Scopus)
121 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer100330
TijdschriftEClinicalMedicine
Volume22
DOI's
StatusPublished - mei-2020

Citeer dit