When great minds don't think alike: An investigation of the conciliatory view on peer disagreement

Pieter Marius van der Kolk

Onderzoeksoutput

216 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit proefschrift gaat over onenigheid. Meer in het bijzonder, het gaat over onenigheid tussen peers, dat wil zeggen, mensen die bepaalde relevante overeenkomsten hebben, zoals bijvoorbeeld gelijkwaardige wetenschappers, juristen, artsen, of filosofen. En nog meer in het bijzonder gaat dit proefschrift over een bepaalde epistemologische theorie, de zogenaamde conciliatory view, die zegt dat onenigheid tussen peers niet rationeel kan zijn.

In het proefschrift wordt onderzocht in hoeverre de conciliatory view houdbaar is, en welke verdere aannames daar eventueel voor nodig zijn. Het onderzoek richt zich met name op drie variabelen: het soort meningsverschil dat peers kunnen hebben, hoe de notie van peer precies gedefinieerd kan worden, en wat er onder rationaliteit verstaan kan worden. De uitkomst van het onderzoek is dat de conciliatory view alleen houdbaar is in specifieke gevallen van onenigheid, tussen epistemisch gezien compleet gelijkwaardige peers, onder een restrictieve notie van rationaliteit.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Romeijn, Jan-Willem, Supervisor
  • Hindriks, Frank, Supervisor
Datum van toekenning7-dec-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0260-4
Elektronische ISBN's978-94-034-0261-1
StatusPublished - 2017

Citeer dit