When, how and where should we "coach" patients with heart failure: The COACH results in perspective

Tiny Harsma, Dirk J. van Veldhuisen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)331-333
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume10
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - apr-2008

Citeer dit