Where did Vincent's van go?

R Spears*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)165-168
Aantal pagina's4
TijdschriftBritish Journal of Social Psychology
Volume44
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - jun-2005

Citeer dit