Which profiles exist among people experiencing PTG during the COVID-19 pandemic?

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S7-S7
Aantal pagina's1
TijdschriftInternational Journal of Behavioral Medicine
Volume28
Nummer van het tijdschriftSUPPL 1
StatusPublished - jun.-2021

Citeer dit