Whiplash: hoe gaat de rechter om met de nieuwe NVvN-richtlijnen

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)p. 118 - 125
TijdschriftTijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP)
Volumenr. 4
StatusPublished - 2008

Citeer dit