White Blood Cell Count Mediates the Association Between Periodontal Inflammation and Cognitive Performance Measured by Digit Symbol Substitution Test Among Older U.S. Adults

An Li, Yuntao Chen, Luc W M van der Sluis, Annemarie A Schuller, Geerten-Has Tjakkes*

*Corresponding author voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  15 Citaten (Scopus)
  212 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'White Blood Cell Count Mediates the Association Between Periodontal Inflammation and Cognitive Performance Measured by Digit Symbol Substitution Test Among Older U.S. Adults'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Keyphrases

  Medicine and Dentistry

  Immunology and Microbiology