Who is Afraid of Figure of Speech?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)281-294
Aantal pagina's14
TijdschriftArgumentation
Volume12
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1998

Citeer dit