Who is Regulating the Self? Self-Regulation as Outsourced Rule-Making

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)225 - 241
  TijdschriftLegisprudence
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit