Who succeeds at university? Factors predicting academic achievement of first-year Dutch students

M. Bruinsma, E.P.W.A. Jansen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1337 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)204 - 205
TijdschriftRevista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación
Volume3
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2005

Citeer dit