Who was Henry VII? The 500th Anniversary of the Death of the First Tudor King (1509-2009)

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)784-785
  Aantal pagina's2
  TijdschriftHistorische Zeitschrift
  Volume292
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - jun.-2011

  Citeer dit