Wie is aan de buurt? Een analyse van bewonersinitiatieven in vijf Friese plaatsen en de rol van woningcorporatie Accolade

Ward Rauws, Ruben Bouwman, George de Kam

Onderzoeksoutput

285 Downloads (Pure)

Zoekresultaten