Why framing should be all about the impact of goals on cognitions and evaluations

S.M. Lindenberg*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
TitelHartmut Essers Erklärende Soziologie
RedacteurenP. Hill, F. Kalter, C. Kroneberg, R. Schnell
Plaats van productieFrankfurt/Main
UitgeverijCampus
Pagina's53 - 77
ISBN van geprinte versie 978-3593389462
StatusPublished - 2009

Citeer dit