Why is H2S not phytotoxic in monocots?

I. Stulen, F.S. Posthumus, S. Amâncio, L.J. De Kok

Onderzoeksoutput: Meeting AbstractAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)A123
TijdschriftPhysiologia Plantarum
Volume79
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1990

Citeer dit