Why planning needs complexity: Towards an adaptive approach for guiding urban and peri-urban transformations

Onderzoeksoutput

3128 Downloads (Pure)

Samenvatting

Fundamentele onzekerheden in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen vormen een uitdaging voor planologen. In contrast met andere onzekerheden kunnen fundamentele onzekerheden niet worden weggenomen door meer kennis of betere informatie. Dit betekent dat planologen beperkt regie kunnen voeren over de ontwikkelingspaden van wijken, steden en regio’s. Daarom is er behoefte aan planningsbenaderingen die minder nadruk leggen op het beheersen van ontwikkelingspaden en meer zijn gericht op het versterken van de capaciteit van gebieden om in te spelen op zowel verwachte als onverwachte veranderingen.

In Why Planning Needs Complexity wordt onderzocht hoe planologen slim kunnen omgaan met fundamentele onzekerheden, in het bijzonder bij het begeleiden van urbane en peri-urbane transformaties. Vanuit het perspectief van complexiteit presenteert het proefschrift een dynamisch, tijdsgevoelig begrip van ruimtelijke transformaties dat de verwevenheid en veranderlijkheid van de onderliggende processen helpt duiden. Ondersteunt door verschillende case studies in Nederland en Europa verkent de publicatie een adaptieve planningsbenadering die het vermogen van gebieden om op deze dynamische processen in te spelen vergroot. Onderdeel van deze benadering zijn bijvoorbeeld plannen en regels die zo zijn opgesteld dat ze verschillende ontwikkelingspaden kunnen faciliteren. Daarnaast worden planologen uitgenodigd om naast de meer traditionele rol van expert of bemiddelaar te functioneren als ‘trendwatcher’, verbinder en ‘facilitator’.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • de Roo, Gert, Supervisor
  • van Dijk, Terry, Co-supervisor
Datum van toekenning18-jun-2015
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7897-8
Elektronische ISBN's978-90-367-7896-1
DOI's
StatusPublished - 2015

Citeer dit