WHY USE THE ORAL GLUCOSE-TOLERANCE TEST

RP STOLK*, TJ ORCHARD, DE GROBBEE

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

59 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1045-1049
Aantal pagina's5
TijdschriftDiabetes Care
Volume18
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - jul-1995

Citeer dit