Why we gossip: A functional perspective on the self-relevance of gossip for senders, receivers and targets

Elena Martinescu

Onderzoeksoutput

3440 Downloads (Pure)

Samenvatting

Mensen roddelen regelmatig in allerlei sociale contexten. Wij stellen dat roddelen een essentieel onderdeel is van het leven in sociale groepen, omdat het mensen helpt om zich aan te passen aan de vereisten en uitdagingen in de omgeving. In deze dissertatie demonstreren we dat roddelen functioneel is voor alle betrokkenen in het roddelproces: zenders, ontvangers en doelwitten van roddels. Mensen verspreiden roddels om aan hun behoefte aan informatie te voldoen, om invloed uit te oefenen en om sociale connecties aan te gaan. Roddelen helpt ontvangers om zichzelf te evalueren ten opzichte van de doelwitten van roddels. Roddelen roept emotionele reacties op bij doelwitten, waardoor hun reacties naar zichzelf en naar anderen worden gevormd. In algemene zin laat dit werk zien dat roddelen functioneel is voor zenders, ontvangers, en doelwitten, omdat het voor individuen een toegankelijke manier is om over zichzelf te leren in relatie tot hun sociale omgeving, en om zich aan de daarin geldende eisen aan te passen.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Janssen, Onne, Supervisor
  • Nijstad, Bernard, Supervisor
Datum van toekenning19-jun.-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-9846-4
Elektronische ISBN's978-90-367-9845-7
StatusPublished - 2017

Citeer dit