Why we need fairer allocation rules for patients with hepatocellular carcinoma awaiting a liver transplant?

Herold J. Metselaar*, Aad P. van den Berg, Minneke J. Coenraad

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

7 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1092-1094
Aantal pagina's3
TijdschriftTransplant International
Volume30
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - nov.-2017

Citeer dit