Wie dan ook, wat dan ook etc. als free choice indefinites en negatief-polaire uitdrukkingen

  OnderzoeksoutputAcademic

  Samenvatting

  Dutch wh-indefinites, their diachrony and current distribution
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)153-165
  Aantal pagina's13
  TijdschriftTabu. Bulletin voor Taalwetenschap
  Volume40
  Nummer van het tijdschrift3/4
  StatusPublished - 2012

  Citeer dit