Wie draagt er zorg voor dat een webshop bij oplevering voldoet aan de wetgeving?

Mathieu Paapst, Trix Mulder

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)90-95
Aantal pagina's6
TijdschriftTijdschrift voor Internetrecht
Volume2015
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 20-okt.-2015

Citeer dit