Wie geen vreemde talen kent, weet niets van zijn eigen taal

Marijke Laan, Stephane Baumans, Janke Bouwman, Jennie Doornbos, Jeanine Drijfhout, Lisa Hooijschuur, Charlotte Lindenbergh, Maroussia Osmalskij, Eva-Maria Schnelten, Carien Westenbroek

OnderzoeksoutputProfessional

22531 Downloads (Pure)

Samenvatting

Van een taal kun je genieten, maar het is ook hard werken om hem onder de knie te krijgen. Een proces dat voor iedereen anders kan verlopen. Daarom is het van belang dat je je bewust wordt van je eigen leerproces en inzicht krijgt in wat het beste bij jou past. Dat kan door je eigen Language Learning History (LLH) te maken of die van anderen te lezen. Een Language Learning History is een persoonlijk verhaal over hoe je een vreemde taal (of meer dan één) hebt geleerd en hoe dat proces verder verloopt. Hoe komt het dat ik geen Duits durf te spreken en wat vind ik dan vooral lastig? Aan welke realistische eisen zou ik wel kunnen voldoen? Door een compleet verhaal krijg je meer grip op wat voor jezelf werkt en wat je doel precies is. Daardoor raak je bovendien gemotiveerder om je taalvaardigheid te verbeteren. Totstandkoming Studenten in de minor Toegepaste Taalwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen interviewden zo’n 120 taalcursisten van het Talencentrum. Deze interviews werkten ze uit tot taalportretten, waarin ze taalwetenschappelijke kennis verwerkten. Het Talencentrum en de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie selecteerden elf gevarieerde taalportretten die u in dit boekje kunt terugvinden. Marijke Laan, studente Taalwetenschap, vulde deze portretten aan met interviews met Talencentrumdocenten. Daarmee wordt het boekje voor taaldocenten extra interessant. “Wat kun je nu praktisch doen met de persoonlijke verhalen over zelfvertrouwen en motivatie, of met de verschillen die je in een groep aantreft?” Ook geven deze docenten tal van inspirerende tips.
Originele taal-2Dutch
Uitgeverijs.n.
Aantal pagina's87
StatusPublished - 2013

Keywords

  • didactiek
  • vreemde
  • cursus
  • taal

Citeer dit