Wilde leesclubs: Een veldonderzoek naar cultuuroverdracht en sociale waarde

A. Voor in 't Holt, Nicole Lucassen

OnderzoeksoutputProfessional

634 Downloads (Pure)

Samenvatting

Veel onderzoek is gedaan naar het reilen en zeilen in leesclubs die aangesloten zijn bij verschillende instanties, waaronder Stichting Senia (een organisatie voor senioren die mensen met dezelfde interesse – literatuur – samenbrengt in leesclubs). Maar er bestaan ook (naar schatting) honderden leesclubs in Nederland die niet aangesloten zijn bij een organisatie. Onderzoek naar deze zogenaamde ‘wilde’ leesclubs is echter nog weinig gedaan. Het is interessant voor stichtingen als Senia als ook bibliotheken om meer te weten te komen over ‘wilde’ leesclubs en te zien hoe dergelijke leesclubs in zijn werk gaan. Zij kunnen door deze inzichten inspiratie opdoen om hun eigen leesclubs te verbeteren. Daarnaast komt men meer te weten over de achterliggende motivaties van lezers die liever in een ‘wilde’ leesclub lezen dan zich bij een overkoepelende organisatie aan te sluiten. Hierop kunnen stichtingen of bibliotheken wellicht inspelen in de toekomst.
Aan de hand van een veldonderzoek naar deze wilde leesclubs met behulp van observaties, (korte) interviews en een vragenlijst wordt in dit referaat antwoord gezocht op de volgende vraag: “Hoe verhouden cultuuroverdracht en de sociale waarde zich tot elkaar in wilde leesclubs?”
Originele taal-2Dutch
UitgeverijScience Shop, University of Groningen
Aantal pagina's38
StatusPublished - apr.-2015

Keywords

  • gedeelde literatuur
  • leesclubs

Citeer dit