Will democracy survive big data and artificial intelligence?

Dirk Helbing*, Bruno S. Frey, Gerd Gigerenzer, Ernst Hafen, Michael Hagner, Yvonne Hofstetter, Jeroen Van Den Hoven, Roberto V. Zicari, Andrej Zwitter

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

64 Citaten (Scopus)
1008 Downloads (Pure)

Samenvatting

We are in the middle of a technological upheaval that will transform the way society is organized. We must make the right decisions now.

Originele taal-2English
TitelTowards Digital Enlightenment
SubtitelEssays on the Dark and Light Sides of the Digital Revolution
RedacteurenDirk Helbing
UitgeverijSpringer International Publishing
Hoofdstuk7
Pagina's73-98
Aantal pagina's26
ISBN van elektronische versie9783319908694
ISBN van geprinte versie9783319908687
DOI's
StatusPublished - 1-jan-2018

Citeer dit