Wilt u meer of minder overdrachtsbelasting?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)657-658
TijdschriftTijdschrift voor agrarisch recht
Volume2020
Nummer van het tijdschrift11-12
StatusPublished - 30-dec-2020

Citeer dit