Wind as a factor influencing flower-visiting by Hadena bicruris (Noctuidae) and Deilephila elpenor (Sphingidae)

N.B.M. Brantjes*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  13 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)361-363
  Aantal pagina's3
  TijdschriftEcological entomology
  Volume6
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 1981

  Citeer dit