WINDOW ON THE NETHERLANDS NEW POLICIES FOR TOURISM: OPPORTUNITIES OR PROBLEMS

GJ Ashworth*, J Bergsma

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)151-155
  Aantal pagina's5
  TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
  Volume78
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1987

  Citeer dit