Winners and losers in the European Union

F Stokman*, R Thomson

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

36 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)5-23
Aantal pagina's19
TijdschriftEuropean Union Politics
Volume5
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - mrt-2004

Citeer dit