Winter News, ‘Free thinkers’ getting their knickers in a twist: Academic hoaxes and anti-feminism in academia

OnderzoeksoutputPopular

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)6-10
Aantal pagina's5
TijdschriftThe Philosophers' Magazine
Volume84
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2019

Citeer dit