Wiskunde Onderwijzen met teaching through problemsolving

Gerrit Roorda, Paul Durenkamp, Sibren Stienstra

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
TijdschriftEuclides, vakblad voor de wiskundeleraar
Volume99
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2024

Citeer dit