Withdrawal The novel TRPA1 antagonist BI01305834 inhibits ovalbumin-induced bronchoconstriction in guinea pigs

Mariska van den Berg, Susan Nijboer-Brinksma, Sophie Bos, Maarten van den Berge, David Lamb, Martijn van Faassen, Ido Kema, Reinoud Gosens, Loes Kistemaker*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Samenvatting

The above article from the British Journal of Pharmacology, published online on May 20, 2020 in Wiley Online Library (http://wileyonlinelibrary.com) has been withdrawn due to a lack of full disclosure of the chemical structure of the novel TRPA1 antagonist BI01305834, by agreement between the Editor-in-Chief and John Wiley & Sons Inc on behalf of The British Pharmacology Society.

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)4809-4809
Aantal pagina's1
TijdschriftBritish Journal of Pharmacology
Volume177
Nummer van het tijdschrift20
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusPublished - okt-2020

Citeer dit