Withdrawing and Withholding Treatment: What Do Medical Professionals Owe their Patients?

Andreas Schmidt*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
48 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)31-33
Aantal pagina's3
TijdschriftThe American Journal of Bioethics
Volume19
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 21-mrt.-2019

Citeer dit