Wittgenstein and Interreligious Disagreement: A Philosophical and Theological Perspective

Gorazd Andrejc, Javad Taheri* (Vertaler)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
UitgeverijTahaBooks
StatusAccepted/In press - 2022

Citeer dit