Wittgenstein, mind and will. An Analytical commentary on the 'Philosophical Investigations', vol 4

M Ter Hark*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)103-110
Aantal pagina's8
TijdschriftRatio-New series
Volume12
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - mrt-1999

Citeer dit